Skip to main content

Dienst Individuele hulpverlening

Individuele hulpverlening is financiële hulp of daadwerkelijke hulp, waarvan niemand iets hoeft te weten. Deze vorm van hulp wordt gegeven aan mensen die, ondanks allerlei regelingen van de overheid, toch tussen 'wal en schip vallen'.

De diaconie is er dus om de nood te verlichten of om te helpen zoeken naar een balans tussen inkomsten en uitgaven. Het kan om financiële hulp gaan of om daadwerkelijke hulp, bijvoorbeeld bij administratie, klusjes of het omgaan met diverse instanties.

De commissie 'Individuele hulpverlening' werkt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie van de Grote Kerk Apeldoorn. De commissie kent een beperkt aantal leden, omdat wij geruisloos zonder veel ophef te maken hulp willen verlenen aan gemeenteleden die daar behoefte aan hebben. De privacy wordt hiermee zoveel mogelijk gewaarborgd.

individueel

 

Diaconale gemeenschap

Dit 'omzien naar elkaar' is een taak van de hele gemeente en niet alleen van diakenen en diaconaal medewerkers. We hebben dus ook uw ogen en oren nodig om te signaleren, want armoede en nood zitten vaak verstopt. Helpt u mee?

Uitgaan van eigen kracht en waarde van mensen

Diaconaat is geen eenrichtingsverkeer, maar gaan we uit van de eigen kracht en waarde van de mensen. Diaconaat mag mensen dus niet afhankelijk maken, maar beoogt dat mensen tot hun recht komen en (weer) sturing aan hun eigen leven geven. Diaconaat is dus tweerichtingsverkeer.