De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het beleid en voor de uitvoering van alle taken van de gemeente. De kerkenraad heeft een structuur met taakgroepen die verbonden zijn aan de beleidsvelden van het kerkelijk werk. Via de taakgroepen is de kerkenraad verbonden met haar commissies.

Voorzitter van de Kerkenraad is mevrouw J. van Saane.

De kleine Kerkenraad (KKR) wordt gevormd door:

Predikant
Voorzitter
Scriba
Voorzitters van alle taakgroepen

De grote Kerkenraad (GKR) wordt gevormd door:

De leden van de kleine Kerkenraad
Ouderlingen
Ouderling kerkrentmeesters
Jeugdouderling
Diakenen
Pastoraal werker

Vergaderdata Kerkenraad wijkgemeente Grote Kerk 2018/2019 

 • 10 september grote Kerkenraad pleinhuis 
 • 8 oktober kleine Kerkenraad kleine consistorie 
 • 12 november kleine Kerkenraad kleine consistorie
 • 10 december grote Kerkenraad pleinhuis
 • 7 januari kleine Kerkenraad kleine consistorie
 • 4 februari kleine Kerkenraad kleine consistorie
 • 4 maart grote Kerkenraad pleinhuis
 • 8 april kleine Kerkenraad kleine consistorie
 • 13 mei kleine Kerkenraad kleine consistorie
 • 17 juni grote Kerkenraad pleinhuis

NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

 • Er is geen Avondgebed in de Stille week
 • Meld je aan voor het Muziekpodium zomerprogramma
 • Luister naar Kerkradio Apeldoorn
 • Open Hof eigen pagina op de website

Lees verder

Kunst onder de toren

Kunst onder de toren

 • Er zijn nieuwe exposities te zien van Anita ten Wolde en Louise Lammerts in de Grote Kerk en gebouw Irene.

Lees verder

Vacature organist

Vacature organist

 • Wij zijn op zoek naar een organist voor de Grote Kerk

Lees verder