Door de eeuwen heen trekken mensen door geloofsland, staan ouders bij een doopvont. In geloof laten zij dopen, vertrouwen wat hen lief is toe aan God en delen dit met de kerkgemeente. Ook hiervoor neemt u contact op met de predikant via e-mail: .

De doopviering wordt voorbereid in een gesprek, waarbij mogelijk meerdere doopouders aanwezig zijn. In dit gesprek komt aan de orde de betekenis van de doop, de achtergronden ervan en het feest van de doopzondag. Een geboortekaartje verzonden aan de voorzitter van de kerkenraad Allart Bosch,  wordt op prijs gesteld!
doopvont2

De doopdiensten zijn voor 2021 ingeroosterd op:

21 februari

6 juni

5 september

28 november