3 kaarsen

Op het moment dat u ons hiervoor nodig heeft, verkeert u ongetwijfeld in rouw door het verlies van een dierbare. Wij betuigen u hierbij onze deelneming. Wij wensen u voor de komende tijd heel veel sterkte. In geval van het overlijden van een gemeentelid verzoeken wij u contact op te nemen met ds. Bert  Schüssler 06 21 85 47 32  of 
Hij bespreekt met u of met uw uitvaartleider wie de rouwdienst zal leiden.