Skip to main content

Uitvaart

3 kaarsen

Op het moment dat u ons hiervoor nodig heeft, verkeert u ongetwijfeld in rouw door het verlies van een dierbare. Wij betuigen u hierbij onze deelneming. Wij wensen u voor de komende tijd heel veel sterkte. In geval van het overlijden van een gemeentelid verzoeken wij u contact op te nemen met de predikant Hester Smits predikant@grotekerkapeldoorn.nl of met Marchien Giacotto taakgroeppastoraat@grotekerkapeldoorn.nl