Skip to main content

DMB thans: 'Apeldoorn Zingt'

Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw worden er in Apeldoorn Diensten Met Belangstellenden georganiseerd (DMB) op iedere laatste zondag van de maand in de Grote Kerk. De diensten zijn “laagdrempelig ”en worden door veel Apeldoorners bezocht maar er komen ook veel bezoekers uit de wijde omgeving.

In de afgelopen periode heeft de DMB een verandering ondergaan. Deze verandering behelst een grotere plaats voor de samenzang. Ook is de naam veranderd. We spreken niet meer over DMB maar ‘Apeldoorn zingt’.

‘Apeldoorn zingt’ is nog steeds een kerkdienst met daarin kenmerkende karakteristieken als votum en groet, belijden van het geloof, gebed en zegen. Binnen deze diensten ligt de nadruk op verkondiging en samenzang.

DMB

Als commissie willen we de mensen laten zingen vanuit de gedachte dat daarmee God wordt geëerd en het hart van de zingende mens dichter bij God wordt gebracht. Zingen is twee keer bidden, zei Maarten Luther al. Het streven van de commissie is om deze samenzang te laten ondersteunen door een koor.

De diensten beginnen om 19.00 uur, en worden gehouden iedere laatste zondag van de maand. Samenzang vanaf 18.45 uur.

Na afloop wordt er een kop koffie aangeboden. U kunt daar een gesprek hebben met de voorganger of met een medewerker van de dienst.
De organisatie van deze diensten valt onder de verantwoording van de commissie DMB.

 Voor inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter:

A. Staal
e-mail: dmbapeldoorn@gmail.com
tel: 055-3556571