Op initiatief van wijlen ds. H. Lenters is meer dan 30 jaar geleden op iedere laatste zondag van de maand een speciale avonddienst gehouden. De diensten zijn ”laagdrempelig” en worden door veel Apeldoorners bezocht maar er komen ook veel bezoekers uit de wijde omgeving.

Deze diensten zijn bedoeld om toegankelijk te zijn voor alle mensen die belangstelling hebben voor het geloof. De liederen die gezongen worden zijn bekend en gemakkelijk mee te zingen. Regelmatig versterken koren uit de omgeving de samenzang.

DMB 

De diensten beginnen om 19.00 uur en vanaf 18.45 samenzang.

De DMB wordt maandelijks door veel mensen bezocht en hebben landelijke belangstelling. Na afloop wordt er een kop koffie aangeboden. U kunt daar een gesprek hebben met de voorganger of met een medewerker van de dienst.

De organisatie van deze diensten valt onder de verantwoording van de commissie DMB. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter:

A. Staal, 055-3556571

 

 

 

NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

  • Meld je aan voor het Muziekpodium zomerprogramma
  • Luister naar Kerkradio Apeldoorn
  • Open Hof eigen pagina op de website
  • De komende maanden is er op woensdagavond geen Avondgebed

Lees verder

Kunst onder de toren

Kunst onder de toren

  • Er zijn nieuwe exposities te zien van Stephan Peters, Henk Dam en van Greet Tamminga in de Grote Kerk en gebouw Irene.

Lees verder

Apeldoornse Rembrandt

Apeldoornse Rembrandt

  • Vanaf 29 juni te zien in de Grote Kerk

Lees verder