NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Kerkdienst 10:00 uur

Kerkdienst 10:00 uur

  • Live op Youtube te volgen
  •  
  • Kijk een dienst terug

Kijk hier

Kunst onder de Toren

Kunst onder de Toren

 
  • In de Grote Kerk: Marieke Jellema
  • In gebouw Irene: Martine Venis
  •  

Kijk hier

Op initiatief van wijlen ds. H. Lenters is meer dan 30 jaar geleden op iedere laatste zondag van de maand een speciale avonddienst gehouden. De diensten zijn ”laagdrempelig” en worden door veel Apeldoorners bezocht maar er komen ook veel bezoekers uit de wijde omgeving.

Deze diensten zijn bedoeld om toegankelijk te zijn voor alle mensen die belangstelling hebben voor het geloof. De liederen die gezongen worden zijn bekend en gemakkelijk mee te zingen. Regelmatig versterken koren uit de omgeving de samenzang.

DMB 

De diensten beginnen om 19.00 uur en vanaf 18.45 samenzang.

De DMB wordt maandelijks door veel mensen bezocht en hebben landelijke belangstelling. Na afloop wordt er een kop koffie aangeboden. U kunt daar een gesprek hebben met de voorganger of met een medewerker van de dienst.

De organisatie van deze diensten valt onder de verantwoording van de commissie DMB. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter:

A. Staal, 055-3556571