Skip to main content

Stichting Grote Kerk Werkt - Nieuws

 Maart 2024

Ons nieuwe beleidsplan kun je hieronder vinden:
Beleidsplan Stichting Grote Kerk Werkt.

Oktober 2022 - Wijn- en rookworstactie t.b.v. Moldavië

Al ruim 20 jaar organiseren we in het najaar de wijnactie voor onze projecten. In 2022 is de actie t.b.v. het Moldavië-project. Een project dat gezamenlijk door de Grote Kerk en de Goede Herderkerk inhoud wordt gegeven. Moldavië is het armste land van Europa. We ondersteunen projecten om kinderen een veilige omgeving te bieden.

Voor de wijnactie hebben we samen met Slijterij Hamer een heerlijke rode en witte wijn geselecteerd. Het is dit jaar waarschijnlijk weer mogelijk om de wijnen te proeven.

Nieuw dit jaar zijn de rookworsten. Slagerij Mastenbroek uit Epe levert ambachtelijke rookworsten fijn. Deze rookworsten bevatten geen water en zijn allergenenvrij. Dat betekent dat deze geen soja, zetmeel, gluten, koemelk en/of kippenei bevatten.

Rode wijn
XR Malbec
Deze Malbec is mooi dieppaars van kleur. Aroma’s van rood fruit, zoals bramen en kersen. Een derde van deze wijn heeft op hout gerijpt. Hierdoor is XR Malbec stevig in de mond met een zijdezachte finish.

Witte wijn
Menard Cuvée Marine
Deze unieke witte blend is knisperend fris. In de geur ontdek je perzik en nectarine. Dit proef je ook terug in de smaak, samen met rijpe grapefruit. Die laatste zorgt voor een subtiel en prettig bittertje in de nasmaak.

De wijnen en rookworst proeven
Tijdens het koffiedrinken na de ochtendviering op zondag 6 november in de Grote Kerk en op zondag 20 november in de Goede Herderkerk is er gelegenheid om de wijnen en de rookworst te proeven. Zaterdag 26 november van 11.00 tot 15.00 uur kunt de wijnen en rookworst ook proeven op de Sinterkerstmarkt in de Goede Herderkerk. Op deze markt kunt u desgewenst de wijnen en rookworsten ook direct mee naar huis nemen. U bent van harte welkom om op een van de gelegenheden de wijnen en/of rookworst te proeven!

U kunt uw bestelling per e-mail sturen naar h.adriaansen@hccnet.nl. U kunt ook het bestelformulier invullen.

 


Maart 2022 – Informatie van werkgroep Moldavië

Er zijn nu twee acties:

Paaseieren

We gaan weer paaseieren verkopen om geld in te zamelen. De zakjes van 250 gram bevatten witte, melk en pure chocolade. Het geld dat wordt ingezameld wordt gebruikt voor de Moldaviëreis (als deze door kan gaan) en voor het ondersteunen van de inwoners in Moldavië en Oekraïense vluchtelingen. Draag u ook uw steentje bij?

1 zakje à 250 gram € 2,75 2 zakjes à 250 gram € 5,00 3 zakjes of meer à 250 gram € 2,25 per zakje

Heeft u ook al zoveel zin gekregen in de chocola? In de kerk ligt een intekenlijst waarop u uw bestelling kunt doorgeven. Ook is het mogelijk om uw bestelling te mailen naar elsafoppen@outlook.com. Op zondag 10 april kunt u de paaseieren in de kerk ophalen.

Veertig dagentijd – spaardoosjes actie voor Oekraïense vluchtelingen in Moldavië

Wij gebruiken deze periode van bezinning en willen de spaardoosjes actie benutten om Moldavië bij te staan met het verwelkomen van onze Oekraïense broeders en zusters.

De spaardoosjes liggen, zoals u van ons gewend was als vanouds, weer in de kerk, en kunt u na de veertigdagentijd weer inleveren bij één van de leden van de Werkgroep. Dank voor jullie steun!

Het is inmiddels alweer drie jaar geleden dat wij met een groep jongeren van de Goede Herderkerk en Grote Kerk naar Moldavië zijn geweest. Wij hebben toen met eigen ogen gezien dat inwoners van Baurci moeite hebben om hun eigen basisbehoeften te vervullen. Inmiddels zijn de omstandigheden in Moldavië en de Oekraïne enorm veranderd. Op dit moment vluchten er veel mensen vanuit Oekraïne naar de omliggende landen zoals Moldavië. Het is voor de mensen in Moldavië extra moeilijk om ook vluchtelingen de nodige zorg en spullen te geven.

Een nieuwe groep jongeren staat in de startblokken om te beginnen met inzamelingsacties voor de Moldaviëreis die wij in de zomer zouden gaan maken. Het is op dit moment niet zeker of deze reis door zou kunnen gaan maar dat is ontzettend klein leed vergeleken met de velen die nu onvrijwillig een reis moeten maken naar Moldavië.

Ondanks deze onzekere omstandigheden willen wij niet stil gaan zitten!


Januari 2022 – Informatie van werkgroep Moldavië

Ondanks alle maatregelen vanwege de corona-pandemie kan de werkgroep Moldavië met tevredenheid terugkijken op het afgelopen jaar. Er waren slechts enkele acties maar die waren wel heel succesvol !

Na de actie met de voedselpakketten in 2020 hebben we medio 2021 een mooie inzamelingsactie georganiseerd voor de inventaris van de keuken van het dagcentrum in Baurci. De opbrengst hiervan was maar liefst € 1.065,--.

En recentelijk was er na een jaar afwezigheid toch weer de jaarlijkse Sinterkerstmarkt bij de Goede Herderkerk. Het was weer een ouderwets gezellige markt met pepernoten, kerstliedjes en oliebollen. Alle ingrediënten voor een mooi eindejaarsfeest! En een heel mooi resultaat: € 1.796,93.

Ten slotte was de jaarlijkse wijnactie ook zeer succesvol en heeft uiteindelijk € 3.546,63 opgeleverd.

Los van bovenstaande acties hebben we ook allerlei andere giften mogen ontvangen waarmee de verschillende dagcentra voor de plaatselijke jeugd in Moldavië financieel worden ondersteund.

Een ieder natuurlijk hartelijk dank voor de giften voor de keukenspullen, het bezoek aan de Sinterkerstmarkt en het bestellen van oliebollen en wijn. Ook alle andere donateurs alle dank !

Aan de rechterkant van deze website vindt u een verantwoording van alle inkomsten en uitgaven terug in de financiële jaarverslagen en verder maar even de opmerking dat Stichting Grote Kerk Werkt een zogenaamde ANBI-status heeft (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan onze stichting zijn fiscaal aantrekkelijk en zijn altijd welkom !

NL72 RABO 0175 4711 77 t.n.v. Stichting Grote Kerk Werkt

Voor 2022 kijken we met belangstelling uit wat er allemaal komen gaat en gaan we weer allerlei acties organiseren. Wordt vervolgd...


Februari 2021 - Nieuws van werkgroep Moldavië - jongerenreis

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Dit geldt ook voor Baurci, het dorp dat we de afgelopen jaren financieel ondersteund hebben.

Een groep jongeren uit onze kerk en de Goede Herderkerk is in 2019 in Baurci geweest en heeft daar de handen uit de mouwen gestoken. Doordat ze gezien hebben hoe moeilijk de kinderen en ouderen het hebben in dit straatarme land, besloten ze om tijdens de eerste lockdown geld voor voedselpakketten in te zamelen. Eigenlijk zouden de jongeren komende zomer weer naar Moldavië gaan, maar i.v.m. corona is dat dit jaar helaas niet mogelijk.
We gaan ervan uit dat het in het voorjaar of de zomer van 2022 zeker gaat lukken. Jongeren die interesse hebben kunnen informatie vragen bij Henk Adriaansen (h.adriaansen@hccnet.nl). In de voorbereiding op deze reis hopen we samen met de jongeren mooie acties voor Moldavië te kunnen opzetten.

Een succesvolle actie in het afgelopen jaar was onze wijnactie. Er was geen proeverij, geen Sinterkerstmarkt en we konden u niet na de kerkdienst attenderen op de wijnactie. Desondanks heeft de actie een prachtige opbrengst voor Baurci: € 1.911,49. Dit is slechts een fractie minder dan onze wijnactie in 2019.

U allen hartelijk dank voor uw steun!


 

Januari 2020 - Verbinding met dagcentrum Baurci

gkw4gkw5Ook dit jaar hebben de kinderen van de Grote Kerk, Goede Herderkerk en van het dagcentrum Baurci elkaar weer verrast met mooie kaarten.

Chris Dijkens heeft ervoor gezorgd dat ze in Moldavië persoonlijk werden afgegeven aan Vitalie (coördinator van o.a. dagcentrum Baurci). Tevens heeft hij prachtige exemplaren mee terug genomen. Deze hebben de kinderen inmiddels in ontvangst mogen nemen.

In 2020 zullen we nog meer aandacht besteden aan hoe we de contacten kunnen versterken met elkaar. Mocht u hier tips voor hebben, dan horen we het graag.

 

 

December 2019 - Een bijzonder jaar voor de Stichting Grote Kerk Werkt

Door het jaar heen halen we met acties geld op voor Moldavië. In de meivakantie zijn we vanuit de Stichting met een groep jongeren van de Grote Kerk, Goede Herderkerk en Bronkerk uit Ugchelen naar Moldavië geweest. We hebben daar met eigen ogen kunnen zien wat met uw donaties en giften wordt gedaan. 

sgw2

Jaarlijkse acties van Stichting Grote Kerk Werkt zijn:

  • - 40 dagen spaardoosjes,
  • - maaltijd voor Moldavië,
  • - de BBQ tijdens het startweekend,
  • - de Sinterkerstmarkt in de Goede Herderkerk en
  • - de wijnactie die net afgelopen is

en allerlei extra sponsoracties.

Er is van ook alles gedaan en gebakken in de voorbereiding voor de jongerenreis naar Moldavië met als klapper de vele gesponsorde voedselpakketten.

We werden bij aankomst In Baurci verwelkomd door een grote groep kinderen en hun begeleiders. Kinderen kunnen in dit kerkje na schooltijd hun huiswerk maken en wat vooral belangrijk is; ze krijgen een warme maaltijd! Vaak de enige maaltijd die ze op een dag krijgen. En waar nodig psychologische zorg.

sgw3De meegebrachte Nederlandse spelletjes, zoals ganzenbord, vielen erg in de smaak.

Op de tweede dag van onze reis hebben we ouderen in hun huizen bezocht. Heel vaak worden deze ouderen aan hun lot overgelaten. Hun kinderen werken vaak in het buitenland. Moldavië is een straatarm land met weinig kans voor jongeren om zich te ontwikkelen. Er is vrijwel geen industrie en voornamelijk kleinschalige landbouw. Moldavië ligt ingeklemd tussen Roemenië, behorend bij de EU en Rusland dat niet zal toestaan dat dit land ook bij de EU gaat horen. De ouderen die achter blijven, leven vaak in erbarmelijke omstandigheden. Voor hen hadden we voedselpakketten gekocht bij een lokaal winkeltje.

We hebben een mooi jaar met veel saamhorigheid achter de rug. Jong en oud heeft zijn schouders er onder gezet. We willen u allen van harte bedanken!

Verdere activiteiten

kindmoldavieLater volgen weer de traditionele bloembollen- en compostactie en de jaarlijkse maaltijd in gebouw Irene. De gemeenteleden van de Goede Herderkerk en Grote Kerk worden later op gebruikelijke wijze hierover geïnformeerd.

Als u niet mee wil doen met de verschillende activiteiten, maar als u dit project in Moldavië wel wil ondersteunen, dan kunt u een bijdrage overmaken op onderstaand bankrekeningnummer. Dit wordt uiteraard zeer gewaardeerd!

NL72 RABO 0175 4711 77 t.n.v. Stichting Grote Kerk Werkt

Wat heeft Youth for Christ Moldavië bereikt in 2018?

11 juli 2019 - Er is nieuwe informatie van Kerk in Actie verschenen over Kerken geven kinderen een toekomst.

Deze is te lezen op de website van Kerk in Actie.

 

Verslag Jongerenreis naar kinderdagcentrum Baurci in Moldavië

Zaterdag 27 april 5.45 uur, verzamelen bij de Grote Kerk, voor een spannende, leuke en indrukwekkende reis naar Moldavië. Klaar staat een mooie groep jongeren en begeleiders, uitgezwaaid door dominee Bert en enkele gemeenteleden die dit (te) vroege tijdstip hebben getrotseerd. De direct al geweldige sfeer in de groep heeft ons de hele week niet in de steek gelaten. Autoreis, vliegen, overstappen, vliegen en het laatste stuk met de bus dat werd onze eerste lange reisdag. Maar daarvoor werden we hartverwarmend ontvangen in Baurci. Een geloofsgemeente die kinderen uit de buurt opvangt en ze onder andere van een warme maaltijd voorziet. In het kerkje kregen we onze eerste smakelijke maaltijd in Moldavië, waarna er nog vele van deze maaltijden hebben gevolgd. Moe op zoek naar onze slaapplek voor de komende dagen. De heren bij een oude lieve vrouw, zeer basic (lees: zonder douche en het toilet was een gat in de grond). De dames hadden het luxer, want die waren ondergebracht bij de dominee, met een westers toilet, bad en WIFI!

De volgende morgen naar de kerk, want het is Pasen in Moldavië. Na een mooie dienst waar wij ons welkom voelden en steeds meer kinderen binnendruppelden een gezamenlijke lunch. We hadden veel spellen en poppen meegenomen voor de kinderen. Met handen en voeten werd er gecommuniceerd en vriendschappen gesloten. Het tweede gedeelte van de dag werden de handen uit de mouwen gestoken, want er moest ingekocht en ingepakt worden voor 30 voedselpakketten. Moe maar voldaan kropen we ons bed in.

De derde dag stond in het teken van het uitdelen van de voedselpakketten. Indrukwekkende, schrijnende, maar ook hartverwarmende situaties kregen we te zien. Dat heeft een diepe indruk op iedereen gemaakt.

De vierde dag, een reisdag, met onderweg een stop bij een oud klooster, waar de kloosterlingen in uitgehakte grotten hebben geleefd. Onze eindstop; een kennismaking met het project in Neculăieuca. Een huis in aanbouw waar mensen met een beperking opgevangen gaan worden. Daar staat ons een 2-daagse bouwklus te wachten. Maar eerst tijd om bij te komen van de indrukken van deze dag. Op naar het ‘Kom en Zie’ huis in Ohrei, wat onze slaapplek is voor de komende nachten. Het ‘Kom en Zie’ huis is een dagopvanghuis voor mensen met een beperking. Een goed draaiende organisatie, opgezet met hulp uit Nederland.

Al onze maaltijden nuttigen we de komende dagen in Neculăieuca. Dus vroeg op (dat vonden de jongeren in ieder geval), ontbijten en daarna aan het klussen geslagen. Steigers bouwen, boren, plafonds maken, stukadoren, allemaal werkzaamheden die deze twee dagen voorbij zijn gekomen. Iedereen droeg zijn steentje bij, een hele kluservaring.

En daar was dan alweer onze laatste dag in Moldavië. Een bezoek aan de hoofdstad: Chisinau. Eerst een bezoek aan het ‘Oak House’ project. Een project waar ieder jaar 9 jonge meiden, met anders een kansloze toekomst, begeleid worden om een studie te volgen aan de universiteit. Wat een mooi initiatief, dat we ook financieel kunnen steunen door de sponsorgelden. De dag vervolgend door de stad, met onder andere een bezoek aan een orthodoxe kerk en lokale markt.

moldavie 

Vlnr: Maurice, Dirkjan, Geert, Anne, Elsa, Martijn, Vitali (Youth for Christ Moldavië), Henk en Fleur. NB: Truus en Arjen staan niet op de foto

En dan toch het onvermijdelijke, de terugreis. Met een tussenstop, om nog souvenirs te vergaren, op naar het vliegveld. Het vliegtuig in en op naar huis, de bagage vol met indrukwekkende en warme herinneringen. Dit smaakt naar meer.

De gehele reis heeft de organisatie Youth for Christ ons begeleid. Actief in vele projecten in Moldavië, waarbij centraal staat het leven van kinderen en jongeren dragelijker te maken. Maar ook de mooie teksten, gedichten en het lied, samengesteld door dominee Bert, hebben ons geholpen om iedere dag te verwerken en af te sluiten. De muziek van de Snollebollekes, Hillsong en Matt Redman mogen we niet vergeten omdat deze tijdens het reizen met de bus voor veel gezelligheid zorgde.

Natuurlijk willen we de gemeenteleden bedanken die ons financieel gesteund hebben om deze reis mogelijk te maken en om daar mooie en dankbare dingen te kunnen doen. BEDANKT!

Wilt u onze persoonlijke ervaringen horen? Natuurlijk willen Fleur, Geert, Anne, Maurice, Truus, Arjen, Henk (Grote Kerk) en Martijn, Elsa, Dirkjan (Goede Herderkerk) het u vertellen. Spreek ons gewoon even aan.

Maurice Aarts
Jeugddiaken

Als u niet mee wil doen met de verschillende activiteiten, maar als u dit project in Moldavië wel wil ondersteunen, dan kunt u een bijdrage overmaken op onderstaand bankrekeningnummer. Dit wordt uiteraard zeer gewaardeerd!

NL72 RABO 0175 4711 77 t.n.v. Stichting Grote Kerk Werkt

 

Samenwerking met de Goede Herderkerk.  Project in Moldavië!

In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.
De Moldavische kerken en Youth for Christ hebben de handen ineen geslagen en halen de kinderen van de straat. De kinderen worden opgevangen in de naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er zijn momenteel 42 dagcentra, waar zo'n 20 tot 40 kinderen tussen de 6 en 15 jaar per centrum worden opgevangen. Wij willen als werkgroep één van deze centra ondersteunen.

Geef aan kwetsbare kinderen in Moldavië

Veel ouders in Moldavië zijn zo arm dat ze nauwelijks voor hun kinderen kunnen zorgen. Moldavië ligt nog geen 24 uur rijden bij ons vandaan. De werkloosheid en de armoede daar zijn zo groot, dat veel ouders hun gezinnen verlaten om in de stad of in het buitenland werk te zoeken. Hun kinderen blijven vaak achter bij een oma die ook maar met moeite rond kan komen. Andere ouders raken door alle ellende verslaafd aan de drank. Hun kinderen zijn thuis niet veilig.

Steeds meer kerken bekommeren zich om deze kinderen. In hun kerkgebouwen vangen zij de kinderen na schooltijd op. Dat doen ze met ondersteuning van onder andere Youth for Christ Moldavië. Deze organisatie zorgt voor professionele pedagogische hulpverleners. Ook proberen de kerken samen met Youth for Christ Moldavië de situatie bij de kinderen thuis te verbeteren. Ze sporen ouders op en zorgen dat tochtige en bouwvallige huisjes worden opgeknapt.

In het centrum van de kerk kunnen deze kinderen onbezorgd spelen. Liefde en aandacht is wat deze kinderen allereerst nodig hebben. Veel te jong hebben ze te maken met veel te grote problemen: verslaving, geweld en ruzie, onzekerheid, honger en armoede. Sommige kinderen dragen de verantwoordelijkheid voor jongere broertjes en zusjes. Het centrum is voor hen een thuis waar ze tot rust kunnen komen en even kind kunnen zijn. Deze veiligheid vormt de basis die ze nodig hebben voor de rest van hun leven.

Ze knutselen en krijgen hulp bij hun huiswerk. Veel kinderen hebben door alle problemen een schoolachterstand opgelopen. Bij het centrum worden ze geholpen met hun huiswerk. Pedagogisch medewerkers geven extra veel aandacht aan kinderen met een achterstand, zodat ze toch op de gewone dorpsschool kunnen meedraaien.

Iedere dag is er een gezonde, warme maaltijd. De gezamenlijke maaltijd is voor deze kinderen iedere dag een hoogtepunt. En het is broodnodig, want thuis krijgen ze niet de gezonde voeding die ze nodig hebben. Ook nemen de kerkleden de tijd om de kinderen te vertellen uit de bijbel. Hun geloof werkt aanstekelijk. Steeds meer ouders zoeken troost in hun geloof en vinden steun in de kerk.

Afbeelding1

Afbeelding2

Afbeelding3

Afbeelding5

Afbeelding6

 

Stichting Grote Kerk Werkt/Moldavië