NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Kerkdienst zondag 10:00

Kerkdienst zondag 10:00

  • Komende zondag weer dienst in de Grote Kerk

Kijk hier

Kunst onder de Toren

Kunst onder de Toren

 
  • Expositie van leerlingen van de FLORENCE STUDIO
  •  

Kijk hier

anbi2Stichting Grote Kerk Werkt is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting Grote Kerk Werkt geen belasting hoeft te betalen over de ontvangen donaties. Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan de hulpprojecten van Stichting Grote Kerk Werkt. Bovendien mogen donateurs van ANBI’s hun giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Oprichtingsdatum: 07-11-2012
RSIN nr: 852195412

NL72RABO0175471177 t.n.v. Stichting Grote Kerk Werkt Apeldoorn

 

Secretariaat GKW

St GroteKerkWerkt geel

Rekeningnr NL72 RABO 0175 4711 77
t.n.v. Stichting Grote Kerk Werkt

Contactpersoon:

Truus Sietsma
Email:

Organiseert jaarlijks:

  • 40 dagen spaardoosjes
  • maaltijd voor Moldavië
  • de BBQ tijdens het startweekend
  • de Sinterkerstmarkt in de Goede Herderkerk
  • de jaarlijkse wijnactie in december

Bestuur GKW

De samenstelling van de commissie Grote Kerk Werkt is als volgt:

Henk Adriaansen, voorzitter
Truus Sietsma, secretariaat
Peter van Leeuwen, penningmeester
Jeannet Achterstraat
Dirkjan Douma
Elsa Foppen
Martijn Foppen
Robin van de Heg