Tien keer per jaar verschijnt het wijkblad het 'Grote Kerk Nieuws'. Dit informatieblad wordt aan alle gemeenteleden aangeboden. U vindt daarin allerlei mededelingen en informatie over activiteiten in onze wijk. U kunt HIER alle edities nog eens nalezen. 

NIEUW!
Met ingang van oktober 2017 kunt u ook het 'Grote Kerk Nieuws' per mail ontvangen. Het scheelt veel drukkosten en bezorgmoeite. Stuur uw verzoek naar mevrouw Wil Looye:  

In 2015 zijn we gestart met Nieuws voor de jeugd. Lees de editie van februari 2016 HIER

grote kerk nieuws kaftDe redactie wordt verzorgd door de Redactieraad bestaande uit:
De dames: W.Looye (contactpersoon), R. Bokhorst, en mw. G. van ‘t Veen.
De heer: H. Adriaanse, en B. van Buuren   
Lay-out: Mevrouw A. J. Sloot

Vacature
Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die, als het nodig is, bereid zijn om een wijkje GKN rond te brengen of te helpen met vouwen en nieten. Reacties mogen gezonden worden naar  of telefonisch 055 3554339.

BELANGRIJK: Deadlines voor inleveren kopij

Uiterlijk op: 

 • 19 september 2017 voor het oktobernummer 2017
 • 24 oktober 2017 voor het novembernummer 2017
 • 28 november 2017 voor het decembernummer 2017
 • 9 januari 2018 voor het janarinummer 2018
 • 6 februari 2018 voor het februarinummer 2018
 • 6 maart 2018 voor het maartnummer 2108
 • 10 april 2018 voor het aprilnummer 2018
 • 8 mei 2018 voor het meinummer 2018
 • 5 juni 2018 voor het juninummer 2018

Per email:  
Per post: mevrouw W. Looye, Henri Dunantlaan 185, 7312 BA Apeldoorn, of in de kopijbus in gebouw Irene.

Voor het plaatsen van een advertentie kunt u contact opnemen met:

Dhr. W.F.Reinders
telefoon: 06-53 89 60 20

Ook voor niet gemeenteleden bestaat de mogelijkheid het 'Grote Kerk Nieuws' te ontvangen. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Mevrouw W.Looye
Henri Dunantlaan 185
7312 BA Apeldoorn
telefoon: 055-355 43 39
email: 

 

 

NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

 • Kerkbalans
 • Collectebonnen via Webshop PKN

Lees verder

Kunst onder de toren

Kunst onder de toren

 • Er zijn nieuwe exposities te zien van At Flierman en Sandra Bartels in de Grote Kerk en gebouw Irene.

Lees verder

AVG

AVG

 • De Grote Kerk Apeldoorn en de AVG

Lees verder