Met ingang van 2021 verschijnt het wijkblad het 'Grote Kerk Nieuws' vier keer per jaar: in maart, juni, september en december. Dit informatieblad wordt aan alle gemeenteleden aangeboden. Naast een wisselend thema bevat het blad mededelingen en informatie over activiteiten, waaronder de kerkdiensten, in onze wijk. Het blad wordt in kleur gedrukt en kan ook digitaal worden ontvangen. 

De redactie wordt gevormd door: Riedi Bokhorst, Bert van Buuren, Wil Looye, Joke van der Molen-Sinke, Carla van Surksum, Robin de Vries en Henk Adriaansen (hoofredacteur).

link naar de laatste editie van het blad (VOLGT BINNENKORT)

Vacature

Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die bereid zijn om een wijkje GKN rond te brengen. U kunt reageren  naar of telefonisch 055-5762540 (Henk Adriaansen).

Vragen over het GKN en kopij kunt u sturen naar:   

Deadlines voor inleveren kopij:

1 juni 2021

20 augustus 2021

26 november 2021

 

Voor het plaatsen van een advertentie kunt u contact opnemen met:

Dhr. W.F. Reinders

telefoon: 06-53 89 60 20

 

Ook voor niet gemeenteleden bestaat de mogelijkheid het 'Grote Kerk Nieuws' te ontvangen. Stuur een email naar: