Skip to main content

Kerkrentmeesters

Het college van Kerkrentmeesters vormt de taakgroep beheer.

De taakgroep beheer zorgt voor het ‘beheer van middelen en goederen van de gemeente’ oftewel het financiële reilen en zeilen van de kerk. Dit omvat ook alle personele aangelegenheden en het beheer van de gebouwen. Ook de uitvoering van activiteiten van communicatie en PR vallen onder de taakgroep beheer. Het College van Kerkrentmeesters is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de taakgroep beheer. Hierbij wordt er nauw samengewerkt met de Stichting Exploitatie Grote kerk. Duurzaamheid zal voor hen beiden een leidraad zijn.

De doelstellingen van de Kerkrentmeesters zijn:

Het bewerkstelligen van een goede samenwerking tussen de leden van het team (professionele krachten en vrijwilligers) rondom -de exploitatie van- het kerkgebouw en gebouw Irene, met een enthousiaste en klantvriendelijke uitstraling naar kerkgangers en bezoekers. Het college streeft naar een zo gunstig mogelijke financiële exploitatie.

Het College bestaat thans uit vijf leden.

Het College van kerkrentmeester is verantwoordelijk voor het aantrekken van middelen via de actie Kerkbalans. Het resultaat van de kerkbalans 2020 was zeer bemoedigend te noemen, de wijkgemeente Grote Kerk scoorde tevredenstellend. In weerwil van de in Apeldoorn optredende dubbele vergrijzing en de daarmee gepaard gaande inkomensdaling zullen de kerkrentmeesters streven naar een gezonde financiële huishouding door zorg te dragen voor een verantwoorde besteding van gelden.

De talrijke en waardevolle activiteiten van en binnen de wijkgemeente dienen minimaal op het huidige peil voortgezet te worden, en desgewenst te worden uitgebreid. Dit vereist doorlopende en actieve fondsenwerving voor de wijkkas.

Het College wenst een correcte en plezierige relatie te onderhouden met het College van Kerkrentmeesters op centraal niveau.

Een concrete doelstelling voor dit jaar is het realiseren van een betere infrastructuur in het kerkgebouw om de verhuur te stimuleren. Hiertoe behoort ook goede, permanente faciliteiten voor het projecteren van teksten en beelden op schermen. Gezien de grootte, het monumentale karakter en de indeling van het gebouw is dit een forse uitdaging, niet in het minst op financieel gebied.

De algehele publiciteit rondom alle door de wijkgemeente georganiseerde activiteiten is een belangrijk speerpunt voor het komende kerkelijk jaar. Juist in dit informatietijdperk hebben wij een goede en blijde boodschap te vertellen. Moderne communicatiemiddelen zullen hierin een steeds belangrijker rol gaan spelen.

Voorzitter:
Dhr. C.(Chris) Nieuwenhuize
055-541 61 45
e-mail: kerkrentmeesters@grotekerkapeldoorn.nl