Skip to main content

Taakgroep Diaconie

duifDiaconie, Dromen en doen:

Diaconie is in essentie ‘er zijn voor de ander’. Dienstbaar zijn aan (groepen) mensen die dat nodig hebben. Hulp bieden daar waar nodig en mogelijk is, met respect voor de eigen waarde van de hulpbehoevende medemens. Hulp die de naaste medemens versterkt en op eigen benen zet. Naasten dichtbij en (heel) ver weg, zowel projectmatig als incidenteel, zowel collectief als individueel. Hulp in de breedste zin van het woord.

 

diaconie

 

Diaconaat uit zich in verschillende vormen. Er is sprake van zowel praktische diaconale dienstverlening als louter financiële ondersteuning in de vorm van giften en leningen.

Naast de diaconale ondersteuning die we zelf kunnen bieden, hebben we als diaconie ook een doorverwijsfunctie. Hiertoe zijn we bekend met de Sociale Kaart van Apeldoorn met professionele organisaties waarnaar we mensen die dat nodig hebben kunnen doorverwijzen. Er zijn verschillende (groepen) mensen die verschillende soorten diaconale ondersteuning nodig hebben.

Individuele hulpverlening, financiële hulp of daadwerkelijke hulp bieden, waarvan niemand iets hoeft te weten. Deze vorm van hulp wordt gegeven aan mensen die, ondanks allerlei regelingen van de overheid, toch ‘tussen wal en schip vallen'.

Onder deze taakgroep vallen de diensten:

Voorzitter:

Truus Sietsma
diaconie@grotekerkapeldoorn.nl