Diaconie is in essentie ‘er zijn voor de ander’. Dienstbaar zijn aan (groepen) mensen die dat nodig hebben. Hulp bieden daar waar nodig en mogelijk is, met respect voor de eigen waarde van de hulpbehoevende medemens. Hulp die de naaste medemens versterkt en op eigen benen zet. Naasten dichtbij en (heel) ver weg.
In navolging van Christus onze Heer is het de taak van de diaconie om richting en mede uitvoering te geven aan deze diaconale opdracht die de hele kerkelijke gemeente aangaat. 

Deze diaconale opdracht wordt ingegeven door hetgeen Matteüs heeft opgeschreven in hoofdstuk 25, vers 35 en 36: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.  Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

Overeenkomstig deze tekst proberen we als diakenen hier daadwerkelijk invulling aan te geven en ‘er te zijn voor die ander’. Het woord ‘diaken’ is afgeleid van het Griekse ‘diakonos’ en dit betekent ‘dienaar’. En als dienaar bieden we diaconale ondersteuning aan hen die dat nodig hebben en kennen we enkele Praktische taken diaconie.

diaconieDiaconaat uit zich in verschillende vormen. Er is sprake van zowel praktische diaconale dienstverlening als wel louter financiële ondersteuning in de vorm van giften en leningen.

Naast de diaconale ondersteuning die we zelf kunnen bieden, hebben we als diaconie ook een doorverwijsfunctie. Hiertoe zijn we bekend met de sociale kaart van Apeldoorn met professionele organisaties waarnaar we mensen die dat nodig hebben kunnen doorverwijzen. Er zijn verschillende (groepen) mensen die verschillende soorten diaconale ondersteuning nodig hebben die we nader willen toelichten bij Diaconale ondersteuning aan verschillende (groepen) mensen.

Individuele hulpverlening  Financiële hulp of daadwerkelijke hulp bieden, waarvan niemand iets hoeft te weten. Deze vorm van hulp wordt gegeven aan mensen die, ondanks allerlei regelingen van de overheid, toch tussen 'wal en schip vallen'. Lees verder onder: Individuele hulpverlening

Voorzitter:

Dhr. R. van Egmond
055-542 71 38 

 

Download HIER het pdf bestand van Diaconie in Beeld

NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

  • 24 januari: Film God on trial
  • Een bijzonder jaar voor de Stichting Grote Kerk Werkt
  • 22 december: Top 2000 Kerkdienst

Lees verder

Kunst onder de toren

Kunst onder de toren

  • Er zijn nieuwe exposities te zien van Joost Derks en Gerda Oudbier in de Grote Kerk en Irene.

Lees verder