Op initiatief van wijlen ds. H. Lenters is meer dan 30 jaar geleden op iedere laatste zondag van de maand een speciale avonddienst gehouden. De diensten zijn laagdrempelig en worden door veel Apeldoorners bezocht maar er komen ook veel bezoekers uit de wijde omgeving.

Deze diensten zijn bedoeld om toegankelijk te zijn voor alle mensen die belangstelling hebben voor het geloof, m.n. voor hen die tot een vast kerkgenootschap behoren. Het karakter daarvan is eenvoudig. De liederen de gezongen worden zijn bekend en gemakkelijk mee te zingen.

De diensten beginnen om 19.00 uur, en worden gehouden iedere laatste zondag van de maand.

DMB 

De DMB wordt maandelijks door veel mensen bezocht en hebben landelijke belangstelling. Na afloop wordt er een kop koffie aangeboden in gebouw Irene achter de Grote Kerk. U kunt daar een gesprek hebben met de voorganger of met een medewerker van de dienst.

Sinds begin dit jaar worden van deze diensten geen opnames meer voor CD's of cassettebandjes gemaakt. 

De organisatie van deze diensten valt onder de verantwoording van de commissie DMB.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de secretaris:

Mevr. M. Wijnholds,
055-366 76 26 
 

 

 

NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

  • 1 juli, start expositie Jip Wijngaarden.
  • 26 juni, Maquette Grote Kerk te bezichtigen.
  • Op 4 juni, tijdens de dienst met Pinksteren is er weer gedoopt.

Lees verder

Kunst onder de toren

Kunst onder de toren

In de Grote Kerk en gebouw Irene exposeren: JIP WIJNGAARDEN en JOY ACHTER DE MOLEN-WINTER.

Lees verder

Grote Kerk 125 jaar

Grote Kerk 125 jaar

De KAARTVERKOOP voor BERGET LEWIS in september is gestart

Lees verder