Op initiatief van wijlen ds. H. Lenters is meer dan 30 jaar geleden op iedere laatste zondag van de maand een speciale avonddienst gehouden. De diensten zijn laagdrempelig en worden door veel Apeldoorners bezocht maar er komen ook veel bezoekers uit de wijde omgeving.

Deze diensten zijn bedoeld om toegankelijk te zijn voor alle mensen die belangstelling hebben voor het geloof, m.n. voor hen die tot een vast kerkgenootschap behoren. Het karakter daarvan is eenvoudig. De liederen de gezongen worden zijn bekend en gemakkelijk mee te zingen.

De diensten beginnen om 19.00 uur, en worden gehouden iedere laatste zondag van de maand.

DMB 

De DMB wordt maandelijks door veel mensen bezocht en hebben landelijke belangstelling. Na afloop wordt er een kop koffie aangeboden in gebouw Irene achter de Grote Kerk. U kunt daar een gesprek hebben met de voorganger of met een medewerker van de dienst.

Sinds begin dit jaar worden van deze diensten geen opnames meer voor CD's of cassettebandjes gemaakt. 

De organisatie van deze diensten valt onder de verantwoording van de commissie DMB.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de secretaris:

Mevr. M. Wijnholds,
055-366 76 26 
 

 

 

NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

  • Rectificatie: Top2000 Kerkdienst
  • Vacature: Manager marketing en acquisitie verhuur Grote Kerk Apeldoorn (ca. 100 dagen/jaar) (ZZP)
  • Wereldrecord Bijbellezen voor Serious Request en:
  • Christmas Carol Sing Along

Lees verder

Kunst onder de toren

Kunst onder de toren

  • Van 18 oktober tot 6 december 2017 exposeert BERT DE RUITER in gebouw Irene.
  • Van 6 november tot 29 november 2017 exposeert ALEXANDER DIJKMAN uit Apeldoorn in de Grote Kerk.

Lees verder

Grote Kerk 125 jaar

Grote Kerk 125 jaar

  • 15, 16 en 17 september hebben we het 125 jarig bestaan van de Grote Kerk gevierd.
  • De vervanging van de kroonluchters was een flinke klus, zie de foto's.

Lees verder