Taakgroep Pastoraat

Inverband met de coronapandemie valt het pastoraat onder de regelgeving die door de Exit Lockdown Commissie van de Grote Kerk is vastgesteld. Klik hier om dit protocol in te zien.

Onder Taakgroep Pastoraat vallen:

Het 80+ team:

De naam zegt het eigenlijk al. Dit team is er speciaal voor onze oudere gemeenteleden. Zij worden, net als voorheen, ongeveer twee keer per jaar bezocht door een pastorale medewerker. Pastorale medewerkers zijn vrijwilligers die elk een aantal gemeenteleden van 80 jaar en ouder bezoeken. Op dit moment zijn dat er vijftien, maar nieuwe enthousiaste mensen voor dit mooie werk zijn van harte welkom!

Contactpersoon:                                                                                                                                                  Mevr. Thea Mous-Jonasse                                                                                                                                  Tel. (055) 301 55 36
E-mail:

Pastoraal Team Ouderen (P.T.O):

Het P.T.O is een commissie onder de paraplu van het Pastoraat, met een link naar de Diaconie, en bestaat uit vier personen. Zij verzorgen de Kerst- en Paasvieringen voor alle wijkgemeenteleden van 75 jaar en ouder en de voor- en najaarsbustochten. Deze bustochten zijn niet alleen voor de ouderen maar ook voor de overige gemeenteleden. Voor deze activiteiten krijgen de oudere gemeenteleden persoonlijk een schriftelijke uitnodiging. Rond voornoemde activiteiten wordt hier informatie over gepubliceerd in het Grote Kerk Nieuws, op deze website en op de zondagse kerkbrief.

Contactpersoon:
Mevr.Elly Soer-Nitrauw
tel. 055-5211330

Nieuw ingekomenen:

Nieuw ingekomen gemeenteleden krijgen bezoek van ouderling de heer Ger Meijnen en daarbij een brief met informatie over onze wijkgemeente en een nummer van het Grote Kerk Nieuws.

HET  PASTORAAT STAAT OPEN VOOR IEDEREEN!                           

Dus onafhankelijk van leeftijd, omstandigheden enz. Heeft u iets te melden op pastoraal gebied, over bestaande zorg of wenst u bezoek, weet u van harte welkom bij dit centrale meldpunt.

Voorzitter Pastoraat:

Mevr. Thea Mous-Jonasse
Tel. (055) 301 55 36
E-mail: