NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Kerkdienst Zondag 10:00

Kerkdienst Zondag 10:00

  • Komende Zondag is er dienst in de Goede Herderkerk
  • Er is dan geen dienst in de Grote Kerk

Kijk hier

Kunst onder de Toren

Kunst onder de Toren

 
  • Exposities van Ronald van Straaten en Sjaak ter Beek tot 6 maart
  •  

Kijk hier

oudjaar2019Taakgroep Beheer

De taakgroep beheer zorgt voor het financiële reilen en zeilen van de kerk. Dit omhelst ook alle personele aangelegenheden en het beheer van het gebouw. Ook de uitvoering van activiteiten van communicatie en PR vallen onder de taakgroep beheer. Het college van kerkrentmeesters is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de taakgroep beheer. 

Voorzitter: Martin van den Bos
tel. 055-5226687
Email:  


Taakgroep Diaconaat

Diaconie, Dromen en doen:

Diaconie is in essentie ‘er zijn voor de ander’. Dienstbaar zijn aan (groepen) mensen die dat nodig hebben. Hulp bieden daar waar nodig en mogelijk is, met respect voor de eigen waarde van de hulpbehoevende medemens. Hulp die de naaste medemens versterkt en op eigen benen zet. Naasten dichtbij en (heel) ver weg, zowel projectmatig als incidenteel, zowel collectief als individueel. Hulp in de breedste zin van het woord.

Onder deze taakgroep vallen de diensten:

Voorzitter: R. van Egmond
055 542 71 38
Email:  


Onder Taakgroep Facilitair vallen:


Voorzitter: Tine Verhoeks
Tel.: 576 03 02 of 06 302 558 04
Contact


De taakgroep Vorming en Toerusting is verantwoordelijk voor vorming en toerusting van kerkenraadsleden. Tevens verzorgt de taakgroep het programma van Ontmoeting & Bezinning.

Voorzitter: Mevr. M. Slootweg
055-3552636
 


Taakgroep Jeugdwerk

 

De taakgroep jeugdwerk zorgt voor:

 

 

 

Voorzitter taakgroep:
Allart Bosch
Email:  


Onder Taakgroep Pastoraat vallen:


Het 75+ team: 
De naam zegt het eigenlijk al. Dit team is er speciaal voor onze oudere gemeenteleden. Zij worden, net als voorheen, ongeveer 2 x per jaar bezocht door een pastorale medewerker. Pastorale medewerkers zijn vrijwilligers die elk een aantal gemeenteleden van 75 jaar en ouder bezoeken. Op dit moment zijn dat er 15, maar nieuwe enthousiaste mensen voor dit mooie werk zijn van harte welkom!

Pastoraal Team Ouderen:                                                                      
Het P.T.O is een commissie onder de paraplu van het Pastoraat, met een link naar de Diaconie, bestaande uit drie personen die de Kerst- en Paasvieringen verzorgen voor alle wijkgemeenteleden van 75 jaar en ouder. Daarnaast verzorgen zij een voor- en najaarsbustocht. Deze bustochten zijn niet alleen voor de ouderen maar ook voor de overige gemeenteleden. Voor deze activiteiten krijgen de oudere gemeenteleden persoonlijk een schriftelijke uitnodiging. Rond voornoemde activiteiten wordt hier  informatie over gepubliceerd zoals in het GKN, op deze website en op de zondagse kerkbrief.

Contactpersoon: Jannie Rggeband, tel. 521 87 99

Het Compassie Team
Compassie staat voor meevoelen met het verdriet en lijden van een ander en is ingegeven door oprechte naastenliefde.
Het team bestaat uit vrijwilligers die de tijd nemen om te luisteren naar wat u moeilijk vindt of wat u dwarszit. Zij trekken een tijdje met u op, daar waar u, om welke reden dan ook, het zicht op uw levensweg even bent kwijt geraakt. Daarnaast bieden zij troost en nabijheid bij verdriet en rouw. Doelgroep zijn alle gemeenteleden die niet vanuit het 75+ team bezocht worden.

Nieuw ingekomenen:                                                                      
Nieuw ingekomen gemeenteleden krijgen een brief met informatie over onze wijkgemeente met daarbij een nummer van het Grote Kerk Nieuws en de wijkgemeentegids. Deze brief wordt persoonlijk bij de nieuwe gemeenteleden bezorgd.

Het Pastoraat staat open voor IEDEREEN!                                              

Dus onafhankelijk van leeftijden, omstandigheden enz. Heeft u iets te melden op pastoraal gebied, over bestaande zorg of wenst u bezoek, weet u van harte welkom bij dit centrale meldpunt. 

Voorzitter Pastoraat:
Thea Mous 
Telefoon 055-301 55 36

Email:  


Onder Taakgroep Vieringen vallen de volgende commissies:


Voorzitter:

Mevr. M.v.d.Veen  
055- 367 12 81

Taakgroepen