NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Kerkdienst zondag 10:00

Kerkdienst zondag 10:00

 • Live op Youtube te volgen
 •  
 • Kijk een dienst terug

Kijk hier

Kunst onder de Toren

Kunst onder de Toren

 
 • In de Grote Kerk: Linda ten Dam
 • In gebouw Irene: Magda Buijs en Suzanne Kelderman
 •  

Kijk hier

Beste gemeenteleden,


Er zijn op dit moment veel positieve dingen te melden. Enige tijd geleden hebben we als stichting aangekondigd dat we na een periode van 5 jaar gaan stoppen met ons project in Mukinge, Zambia. We zijn op zoek gegaan naar een nieuw project voor onze stichting.

We zijn een samenwerking aangegaan met de werkgroep ZWO van de Goede Herder Kerk. Met hen zijn we een nieuw project aangegaan in Moldavië. Ook zijn er een aantal zaken rond het bestuur waar we u graag over informeren.

Lees meer

 


 

truusarjen

Mukinge Update april 2016

Zondag 6 maart hebben we met bijna 80 gemeenteleden chinees gegeten t.b.v. de projecten in Mukinge. Het was gezellig om samen te eten en we konden u informeren over de stand van zaken in Mukinge. Voor wat betreft dat laatste: De 50 WakaWaka-lampen voor de verpleegkundigen in opleiding zijn goed aangekomen en zijn van grote nut. De kippenfarm met leghennen draait goed en er is een goede afzetmarkt voor de eieren. We hebben besloten de aanschaf van nog eens 250 leghennen mogelijk te maken. In Gurupà blijkt de enkele jaren geleden door onze wijkgemeente geschonken boot dringend reparatie nodig te hebben en dient een steiger te worden aangelegd. Voor dit project hebben we eenmalig 2500 euro geschonken. Dat ons werk bij u leeft blijkt uit uw betrokkenheid. Een heel bijzondere gift die we mochten ontvangen was 60 euro die bespaard was op lekkernijen in de Vastentijd. In het volgende GKN zullen we u verder informeren over de projecten in Mukinge en over de toekomst.

Namens de Stichting Grote Kerk Werkt voor Mukinge, Henk Adriaansen

Secretariaat GKW

St GroteKerkWerkt geel

Rekeningnr NL72 RABO 0175 4711 77
t.n.v. Stichting Grote Kerk Werkt

Contactpersoon:

Truus Sietsma
Email:

Organiseert jaarlijks:

 • 40 dagen spaardoosjes
 • maaltijd voor Moldavië
 • de BBQ tijdens het startweekend
 • de Sinterkerstmarkt in de Goede Herderkerk
 • de jaarlijkse wijnactie in december

Bestuur GKW

De samenstelling van de commissie Grote Kerk Werkt is als volgt:

Henk Adriaansen, voorzitter
Truus Sietsma, secretariaat
Peter van Leeuwen, penningmeester
Jeannet Achterstraat
Dirkjan Douma
Elsa Foppen
Martijn Foppen
Robin van de Heg