anbi2Stichting Grote Kerk Werkt is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting Grote Kerk Werkt geen belasting hoeft te betalen over de ontvangen donaties. Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan de hulpprojecten van Stichting Grote Kerk Werkt. Bovendien mogen donateurs van ANBI’s hun giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Oprichtingsdatum: 07-11-2012
RSIN nr: 852195412

NL72RABO0175471177 t.n.v. Stichting Grote Kerk Werkt Apeldoorn

 

Wijnactie Grote Kerk Werkt

Ook dit jaar is er weer de Wijnactie van Grote Kerk Werkt en de Werkgroep Kerk In Actie van de Goede Herder Kerk. U kunt het bestelformulier gebruiken om uw wijn te bestellen.

 

Samenwerking met de Goede Herderkerk. Nieuw project in Moldavië!

In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.
De Moldavische kerken en Youth for Christ hebben de handen ineen geslagen en halen de kinderen van de straat. De kinderen worden opgevangen in de naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er zijn momenteel 42 dagcentra, waar zo'n 20 tot 40 kinderen tussen de 6 en 15 jaar per centrum worden opgevangen. Wij willen als werkgroep één van deze centra gaan ondersteunen.

Geef aan kwetsbare kinderen in Moldavië

Veel ouders in Moldavië zijn zo arm dat ze nauwelijks voor hun kinderen kunnen zorgen. Moldavië ligt nog geen 24 uur rijden bij ons vandaan. De werkloosheid en de armoede daar zijn zo groot, dat veel ouders hun gezinnen verlaten om in de stad of in het buitenland werk te zoeken. Hun kinderen blijven vaak achter bij een oma die ook maar met moeite rond kan komen. Andere ouders raken door alle ellende verslaafd aan de drank. Hun kinderen zijn thuis niet veilig.

Steeds meer kerken bekommeren zich om deze kinderen. In hun kerkgebouwen vangen zij de kinderen na schooltijd op. Dat doen ze met ondersteuning van onder andere Youth for Christ Moldavië. Deze organisatie zorgt voor professionele pedagogische hulpverleners. Ook proberen de kerken samen met Youth for Christ Moldavië de situatie bij de kinderen thuis te verbeteren. Ze sporen ouders op en zorgen dat tochtige en bouwvallige huisjes worden opgeknapt.

In het centrum van de kerk kunnen deze kinderen onbezorgd spelen. Liefde en aandacht is wat deze kinderen allereerst nodig hebben. Veel te jong hebben ze te maken met veel te grote problemen: verslaving, geweld en ruzie, onzekerheid, honger en armoede. Sommige kinderen dragen de verantwoordelijkheid voor jongere broertjes en zusjes. Het centrum is voor hen een thuis waar ze tot rust kunnen komen en even kind kunnen zijn. Deze veiligheid vormt de basis die ze nodig hebben voor de rest van hun leven.

Ze knutselen en krijgen hulp bij hun huiswerk. Veel kinderen hebben door alle problemen een schoolachterstand opgelopen. Bij het centrum worden ze geholpen met hun huiswerk. Pedagogisch medewerkers geven extra veel aandacht aan kinderen met een achterstand, zodat ze toch op de gewone dorpsschool kunnen meedraaien.

Iedere dag is er een gezonde, warme maaltijd. De gezamenlijke maaltijd is voor deze kinderen iedere dag een hoogtepunt. En het is broodnodig, want thuis krijgen ze niet de gezonde voeding die ze nodig hebben. Ook nemen de kerkleden de tijd om de kinderen te vertellen uit de bijbel. Hun geloof werkt aanstekelijk. Steeds meer ouders zoeken troost in hun geloof en vinden steun in de kerk.

Afbeelding1

Afbeelding2

Afbeelding3

Afbeelding5

Afbeelding6

 

 

Bestuurszaken

Graag willen we ook de bestuursleden van de Goede Herderkerk aan u voorstellen en we heten hen van harte welkom!

Ik ben Jeannet Achterstraat, ik ben 52 jaar en al bijna 25 jaar samen met mijn partner Jacqueline. We hebben en dochter van 12, Dagmar die net is begonnen op het Stedelijk Gymnasium. Ik werk als verpleegkundige en coach bij de Dimence-groep in Deventer.
In mijn vrije tijd sport en tuinier ik graag en we gaan graag op vakantie naar Frankrijk of heerlijk uitwaaien op de Waddeneilanden.
Ik kijk uit naar de samenwerking met de werkgroep van Grote Kerk Werkt.
Ik ben Dirkjan Douma, actief bij de werkgroep Kerk in Actie van de Goede Herderkerk. Ik ben getrouwd en heb twee prachtige dochters. Ik heb een brede internationale blik dat zich niet alleen uit door mijn inzet voor goede doelen via Kerk in Actie maar ook via mijn werkzameleven bij een internationaal adviesbureau op waterbeheer. Hiervoor ben ik met regelmaat in het buitenland te vinden. Ik kijk er naar uit om gezamelijk met de Grote Herderkerk op te trekken om de minder bedeelden in deze wereld te ondersteunen.

Stichting Grote Kerk Werkt/Moldavië

 

Beste gemeenteleden,


Er zijn op dit moment veel positieve dingen te melden. Enige tijd geleden hebben we als stichting aangekondigd dat we na een periode van 5 jaar gaan stoppen met ons project in Mukinge, Zambia. We zijn op zoek gegaan naar een nieuw project voor onze stichting.

We zijn een samenwerking aangegaan met de werkgroep ZWO van de Goede Herder Kerk. Met hen zijn we een nieuw project aangegaan in Moldavië. Ook zijn er een aantal zaken rond het bestuur waar we u graag over informeren.

Lees meer

 


 

truusarjen

Mukinge Update april 2016

Zondag 6 maart hebben we met bijna 80 gemeenteleden chinees gegeten t.b.v. de projecten in Mukinge. Het was gezellig om samen te eten en we konden u informeren over de stand van zaken in Mukinge. Voor wat betreft dat laatste: De 50 WakaWaka-lampen voor de verpleegkundigen in opleiding zijn goed aangekomen en zijn van grote nut. De kippenfarm met leghennen draait goed en er is een goede afzetmarkt voor de eieren. We hebben besloten de aanschaf van nog eens 250 leghennen mogelijk te maken. In Gurupà blijkt de enkele jaren geleden door onze wijkgemeente geschonken boot dringend reparatie nodig te hebben en dient een steiger te worden aangelegd. Voor dit project hebben we eenmalig 2500 euro geschonken. Dat ons werk bij u leeft blijkt uit uw betrokkenheid. Een heel bijzondere gift die we mochten ontvangen was 60 euro die bespaard was op lekkernijen in de Vastentijd. In het volgende GKN zullen we u verder informeren over de projecten in Mukinge en over de toekomst.

Namens de Stichting Grote Kerk Werkt voor Mukinge, Henk Adriaansen

Secretariaat GKW

St GroteKerkWerkt geel

Contactpersoon:

Karen Swart
Telefoon: 06 122 339 77
Email:

Bestuur GKW

De samenstelling van de commissie Grote Kerk Werkt is als volgt:

Henk Adriaansen, voorzitter
Karen Swart, secretariaat
Peter van Leeuwen, penningmeester
Truus Sietsma
Hans Jochems
Henk Daniëls
Bert Schüssler

Financiële stukken GKW

Het financieel verslag

2016 kunt u HIER downloaden
2015 kunt u HIER downloaden
2014 kunt u HIER downloaden
2013 kunt u HIER downloaden

NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

  • Top 2000 Kerkdienst
  • Wereldrecord Bijbellezen voor Serious Request en:
  • Christmas Carol Sing Along

Lees verder

Kunst onder de toren

Kunst onder de toren

  • Tot 28 februari exposeert Aly Dekker-Stolte in de Grote Kerk en Sjaan Dijkman en Bert Hunink in gebouw Irene.

Lees verder

Jaarwisseling

Jaarwisseling

  • De poort van het jaar

Lees verder