De Grote Kerk is een grote PKN wijkgemeente die samenkomt in haar beeldbepalende kerk met monumentaal orgel. De Grote Kerk staat letterlijk én figuurlijk in het centrum van de Apeldoornse samenleving. Dat doet zij vanuit een sterk maatschappelijk en cultureel netwerk en vanuit een rijk (koninklijk) verleden. Het gebouw wordt intensief gebruikt door haar kerkelijke gemeenschap en biedt ook ruimte aan vele concerten en evenementen.

De wijkgemeente Grote Kerk is een bloeiende en vitale gemeente. Leden en bezoekers van de Grote Kerk zijn divers in leeftijd, achtergrond en leefwereld. Zij voelen zich thuis in de kerk en ervaren een sterke verbondenheid met elkaar. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om de jeugd en jonge gezinnen meer bij het kerkelijk leven te betrekken. Er wordt veel met elkaar beleefd . Het aanbod in de Grote Kerk is breed: vieringen in het theologische midden van de PKN, ontmoetingsdiensten, zondagavondcantates, leerkringen, ontmoetingen, kunstexposities, concerten, etc.

Grotekerk panorama1 1

 

Vacature Predikant

In de toekomst wil de wijkgemeente van de Grote Kerk Apeldoorn zich, tegen de oppervlakkigheid van onze tijd in, nog meer toeleggen op verbinding, verdieping en betrokkenheid. De Grote Kerk: een kerk met lef. Dat willen we uitstralen, dat willen we zijn.

De Grote Kerk zoekt een spraakmakende predikant(e) die mensen verbindt, verrast, ontroert en inspireert.

Iemand die:

 • met overtuiging voor kan gaan op de weg van het geloof.
 • vernieuwing aandurft, met aandacht voor wat goed en vertrouwd is, en het lef heeft om keuzes te maken.
 • zichtbaar aanwezig is in de samenleving en zich gemakkelijk beweegt tussen vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke instellingen.
 • oog heeft voor mensen in de volle breedte van de gemeente, met al hun eigen-aardigheden.
 • gevoel heeft voor wat er leeft onder jeugd en bij jonge gezinnen.
 • muziek en liturgie ziet als een bron van inspiratie en meditatie.
 • een brede culturele belangstelling heeft.
 • de creatieve samenwerking voortzet met de wijkgemeenten Jachtlaankerk en Goede Herderkerk.

Wat hebben we te bieden:

 • een actieve gemeente van ca 1.800 leden, met ruim 200 vrijwilligers.
 • een uitdagende, fulltime predikantsplaats, in het centrum van Apeldoorn.
 • samenwerking met een pastoraal werker en met de predikant van de sectie Open Hof.
 • een plaats in het muzikale team van cantor en organist.
 • een scala aan muzikale en culturele activiteiten en ontplooiingsmogelijkheden.
 • een inspirerende werk- en woonomgeving: een beeldbepalend kerkgebouw, een ruime pastorie nabij paleis Het Loo, en de Veluwe als ‘paradijselijk’ decor.

Nieuwsgierig?

Bekijk ons Beleidsplan.
Neem voor vragen of verdere inlichtingen contact op met de voorzitter van de kerkenraad Allart Bosch