Vanaf dit jaar is de Open Hofkerk gesloten. Samen met de Grote Kerk gaan we nu verder. Het thema van de laatste dienst in de Open Hof was: Dankbaar omzien, vreugdevol verder. Wij gaan er van uit dat onze broeders en zusters uit Kerschoten ook in de toekomst uit volle borst mee kunnen zingen met psalm 87:

Op Sion’s berg sticht God zijn heilige stede
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er Open Hof

Omdat er nog veel is dat de leden van de Open Hofkerk bindt als gemeenschap van gelovigen krijgen zij een aparte knop op deze website. Onder deze knop zullen berichten en zaken aan de orde komen die hen binden en het mogelijk maken vreugdevol en samen met ons verder te gaan.

NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

  • Meld je aan voor het Muziekpodium zomerprogramma
  • Luister naar Kerkradio Apeldoorn
  • Open Hof eigen pagina op de website

Lees verder

Kunst onder de toren

Kunst onder de toren

  • Er zijn nieuwe exposities te zien van Frederik van der Veer en Rita van Eysden in de Grote Kerk en gebouw Irene.

Lees verder

Verdieping in West +

Verdieping in West +

  • Films die ertoe doen, levensvragen en thema-gesprekken

Lees verder