NIEUWS UIT DE GROTE KERK

De beroepingscommissie is bezig met opvolging voor Ds. Bert Schüssler.

Wij hebben Kees van Dam bereid gevonden als interim-predikant ons door de vacante periode heen te helpen.

Voor zaken een predikant aangaande kunt u hem als volgt bereiken:

Email: 

telefoon 06 4432 4988 

Voor andere kwesties kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad Allart Bosch