Margriet van der Veen ontvangt preekconsent

Op zondag 25 april heeft Margriet van der Veen tijdens de viering haar preekconsent ontvangen. We kennen haar van het ouderenpastoraat, van de vele pastorale bezoeken die ze doet en deed, de keren dat zij is voorgegaan in de viering op zondag. De Protestantse Kerk drukt haar vertrouwen in haar uit met het verlenen van dit consent, wat ‘toestemming’ betekent. We horen graag nog veel van haar.

margrietvdveenHet preekconsent wordt uitgereikt aan kerkelijk werkers die naar het oordeel van de landelijke commissie in staat zijn erediensten te leiden en het Woord te verkondigen.
De kerkelijke bepalingen schrijven voor dat de belofte wordt afgelegd ten overstaan van een vertegenwoordiger van het breed moderamen van de classicale vergadering. Het gaat er immers om dat zij het Woord mag verkondigen.
Na een korte uiteenzetting wat het betekent om het preekconsent te ontvangen en daarmee voor te mogen gaan in de eredienst, is aan Margriet het volgende gevraagd:

• Bent u bereid in uw werk te getuigen van het heil in Jezus Christus?
• Belooft u daarbij te blijven in de weg van het belijden van de kerk?
• Belooft u zich te houden aan de regels, gesteld in de orde van de kerk?

Margriet heeft hierop instemmend geantwoord en de bijbehorende verklaring ondertekend.
Vanaf nu gaat zij als bevoegd voorganger in ons midden voor.

Laatst aangepast op woensdag, 28 april 2021 19:55

BEKIJK ONZE VERHUURMOGELIJKHEDEN

Concerten

Concerten

Met 230 plaatsen op 1,5 m afstand van elkaar is de Grote Kerk in Apeldoorn één van de ruimste accommodaties in haar soort.

Lees verder

Verhuur zalen

Verhuur zalen

Een samenkomst in de Grote Kerk wordt door de allure van het gebouw meegenomen en gaat het alledaagse als vanzelf overstijgen

Lees verder

Trouwen

Trouwen

Denk het u eens in…..langs de majestueuze Loolaan hoort u de kerkklokken van de Grote kerk luiden: er wordt getrouwd!

Lees verder