NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Kerkdienst 10.00 uur   Grote Kerk

Kerkdienst 10.00 uur Grote Kerk

  • Live op Youtube te volgen
  •  
  • Kijk een dienst terug

Kijk hier

Kunst onder de Toren

Kunst onder de Toren

 
  • In de Grote Kerk: Ardie den Boer
  • In gebouw Irene: Theo van Dulmen
  •  

Kijk hier

Winterkerk

Op veel plaatsen worden we geconfronteerd met de hoge energieprijzen. Voor de kerkgebouwen geldt dat wel in het bijzonder. Het zijn immers zeer grote ruimten om te verwarmen en dat kost veel gas. Tot zover geen nieuws.

Dit is de reden geweest, dat we als voorzitters van de kerkenraden en kerkrentmeesters van de drie wijken in Apeldoorn-West de hoofden bij elkaar hebben gestoken. In het verleden hebben we o.a. op het gebied van de kerkdiensten al regelmatig samengewerkt. Denk aan de zomerdiensten en de diensten in de coronatijd. Daar hebben we goede herinneringen aan en het waren mooie gelegenheden om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

In het verlengde daarvan is het plan voor de WINTERKERK ontstaan: in de maanden januari, februari en maart van het nieuwe jaar gaan we een aantal malen bij elkaar kerken volgens het volgende principe: per maand één zondag in de Grote Kerk, één zondag in de Goede Herderkerk en één zondag in de Jachtlaankerk. De 4e en eventueel 5e zondag van de maand hebben we in onze eigen kerken dienst of is er een gezamenlijke dienst met de 3 wijkpredikanten. Dit betekent, dat er per kerk twee zondagen per maand geen dienst is en er dus niet gestookt hoeft te worden. Dat levert een aanzienlijke besparing op. Er is inmiddels een rooster vastgesteld, waarbij met allerlei lopende activiteiten rekening gehouden wordt, zodat we die niet hoeven te missen. Het rooster is op de website te vinden.

We denken hiermee dus een dubbel doel te dienen: het gasverbruik en daarmee de gasrekening kan aanzienlijk beperkt worden en ook hebben we een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten.

We houden u op de hoogte.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met onze scriba:

Namens de kerkenraden van de Goede Herderkerk, Jachtlaankerk en Grote Kerk.

Laatst aangepast op zaterdag, 26 november 2022 18:40