NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Kerkdienst 10:00 uur

Kerkdienst 10:00 uur

 • Live op Youtube te volgen
 •  
 • Kijk een dienst terug

Kijk hier

Kunst onder de Toren

Kunst onder de Toren

 
 • In de Grote Kerk: Marieke Jellema
 • In gebouw Irene: Martine Venis
 •  

Kijk hier

Besluit loslaten bank tussenruimte

Na twee jaren van coronabeperkingen is het fijn om weer samen te kunnen komen in kerkdiensten en uit volle borst te kunnen zingen met elkaar. De kerkenraad merkt, en krijgt dit veelvuldig terug uit de gemeente, dat met handhaving van de bank tussenruimte:

 • Gemeenschap wordt gemist;
 • Samenzang, waar veel behoefte aan is, bemoeilijkt wordt;
 • Er eenduidigheid wordt gemist met de landelijke richtlijnen;

De handhaving van de bank tussenruimte tot op heden is gebaseerd op het laatste advies van de Exit Lockdown Commissie (ELC) van 5 mei 2022. Daarbij is afgesproken dat dit op een later moment in de kerkenraad zou worden geëvalueerd. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden in de vergadering van de kleine kerkenraad op 7 november.

Evaluatie en overwegingen:

 • De kerkenraad herkent zich in de beperkingen die de bank tussenruimte oplevert met betrekking tot gemeenschap en samenzang en het missen van eenduidigheid met de landelijke richtlijnen;
 • Per 23 maart jl. zijn de laatste landelijke beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de coronapandemie opgeheven. Sindsdien is de verplichte 1,5 m1 afstand komen te vervallen;
 • Mensen voelen zich verantwoordelijk, zijn voorzichtig en blijven bij klachten thuis;
 • Er is begrip voor mensen die ruimte nodig hebben/wensen in de kerk. Er is voldoende ruimte in onze kerk (ook bij bijvoorbeeld kerkdiensten als Pasen en de verbintenisdienst van ds. Hester Smits) voor kwetsbare mensen, of voor hen die dat willen, om die ruimte ook op te zoeken tijdens een kerkdienst. Communiceer dit als gemeenteleden onderling: voel je vrij om aan te geven dat je afstand wilt bewaren tot de ander;
 • De basismaatregelen tegen corona blijven belangrijk: handen wassen, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een test, zorg voor voldoende frisse lucht (bron: rijksoverheid.nl/corona).

Besluit:

 1. Per zondag 13 november wordt er geen bank tussenruimte meer gehanteerd in de kerk;
 2. Collecteren: het advies van de Protestantse Kerk Nederland is nog steeds om nog geen collectezakken of –mandjes te gebruiken tijdens de kerkdiensten, die door kerkgangers aan elkaar worden doorgegeven. Dit om handcontact te vermijden [bron cioweb.nl]. Dit handhaven we tot het voorjaar 2023, dan wordt er opnieuw geëvalueerd;
 3. De huidige werkwijze van het Heilig Avondmaal blijft gehandhaafd: kleine bekertjes + de mogelijkheid, voor hen die dat willen, een matse te dippen in een grote beker; 
 4. Het advies is om nog steeds geen handen te schudden. Ambtsdragers van dienst stemmen voorafgaand aan de kerkdienst met de predikant af welke wijze van begroeting wordt gehanteerd;
 5. Autodienst: kan zonder beperkingen plaatsvinden;

Mocht er aanleiding toe zijn vanwege nieuwe ontwikkelingen van corona in de samenleving dan kunnen maatregelen weer worden aangescherpt.