Meest recente corona-maatregelen

Na advies van de ELC (Exit Lockdown Commissie), heeft de kerkenraad besloten tot de onderstaande maatregelen.

Deze maatregelen zijn genomen omdat:

 • het naleven van regels niet een doel op zich is, maar het doel van de regels is het aantal besmettingen beperken door het vermijden van contacten.
 • de kerk midden in de samenleving wil staan en daarmee solidair met én verantwoordelijk voor deze samenleving wil zijn,

Reguliere kerkdiensten:

 • mondkapjes bij binnenkomst, verlaten en bij verplaatsingen. Verplaatsingen liever niet. Mondkapje alleen afzetten als u zit.  
 • er staat één begroeter bij binnenkomst; in de entrees blijft 1 toegangsdeur in gebruik, liturgie dient zelf gepakt te worden
 • u wordt door een medewerker geplaceerd
 • banken blijven om en om leeg,
 • na de dienst, tijdens het orgelspel, kan de kerk op aanwijzingen van de placeerders verlaten worden
 • diegene die het orgelspel willen beluisteren kunnen blijven zitten, zo nodig in de bank erachter die toch leeg is.
 • koffie/theedrinken wordt voorlopig opgeschort. Het wordt te druk en afstand bewaren lukt niet meer goed.

Woensdagavondgebed:

 • gaat vooralsnog door met vaste zitplaatsen, 1,5 meter afstand en mondkapjes.

Kerstnachtdiensten:

 • Er zijn 2 kerstnachtdiensten in voorbereiding i.s.m. de Jachtlaankerk. De voorbereiding kan doorgaan. Het aantal bezoekers en mogelijke aanmelding kan altijd medio december worden vastgesteld.
 • vooralsnog: naast het voorgestelde gebruik van de CTB dienen nu mondkapjes bij verplaatsen, een vaste zitplaats en 1,5 meter afstand gehanteerd te worden. Dat laatste betekent een bezetting van maximaal ⅓ van het aantal zitplaatsen (plm. 370 i.p.v. de eerder gestelde 650).

Avondmaal:

 • doorgaan op huidige wijze 

 Dopen:

 • - ‘Watermuur’ en feliciteren doopouders voorlopig opschorten 

Meet en Greet:

 • Wordt i.o.m. de organisatoren voorlopig uitgesteld 

Top 2000 dienst:

 • Deze activiteit wordt geschrapt, aangezien deze plaatsvindt na 17.00 uur.

Het is weliswaar op 19 december, de dag waarop de huidige maatregelen in principe aflopen, maar het lijkt  zeer onwaarschijnlijk dat er op 14 december plotseling sterke versoepelingen zullen worden aangekondigd. 
Activiteiten die vallen onder geloofsuitingen vallen niet onder de door het ministerie gestelde maatregelen en zouden vanuit dat standpunt doorgang kunnen vinden.

Overwegingen om dit toch te schrappen:

 • De doelgroep die deze activiteit bezoekt is veelal jonger dan de gemiddelde kerkganger. Bekend is dat deze doelgroep mogelijk meer on(volledig)gevaccineerden bevat en dat deze doelgroep het lastig vindt om de 1,5, meter regel in acht te nemen. In dat geval hoeft er maar 1 besmet persoon aanwezig te zijn om van hier een superspreading evenement van te maken
 • De solidariteitsgedachte: de hele samenleving sluit na 17.00 uur.

Koffieochtenden:

 • Deze kunnen doorgaan, mits: CTB check, vaste zitplaatsen, 1,5 meter afstand én mondkapjes bij verplaatsen.
 • i.o.v. met Petra en Marjon is besloten om deze activiteit op te schorten tot in 2022, aangezien het voor de bezoekers toch heel lastig lijkt te zijn om zich aan deze maatregelen te houden.

Sing Along op 16 december:

 • Het mag niet en is niet verantwoord.

Koorrepetities:

 • Alle activiteiten in locaties of gehuurde zalen mogen niet meer na 17.00 uur. Oefenen in de kerk na 17.00 uur valt hier ook onder.

Ook dit oefenen zou kunnen worden gezien als een geloofsuiting, maar dan wordt voorbijgegaan aan de doelen van de gestelde regels en onze eerdere opgemerkte intentie van solidariteit en verantwoordelijkheid. Overweging zou kunnen zijn om overdag vóór 17.00 uur te oefenen.

Bijeenkomsten en vergaderingen:

 • niet dingend noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten worden voorlopig afgelast.
 • bij dingende zaken alléén de zalen van Irene gebruiken met inachtneming van 1,5 meter regel en max 28 en 12 personen (grote/kleine zaal) met mondkapjes.

Schateiland en kinderoppas:

 • kinderen komen vooor het einde van de dienst in de kerk
 • kinderen ophalen uit de oppas vermits afstand wordt gehouden en de ouders een mondkapje dragen.

 Commerciële verhuur kerk en Irene: 

 • Geen activiteiten na 17.00 uur.
 • Bij activiteiten vóór 17.00 uur waarbij gebruik moet worden gemaakt van een CTB geldt vanaf nu dat, naast de CTB, een vaste zitplaats, 1,5 meter afstand en mondkapjes bij verplaatsingen verplicht zijn.

Kantoor koster:

 • Maximaal 3 personen, toegang Irene alleen met mondkapje.

 Vrijwilligers:

 • Irene: activiteiten met een verplichte CTB: de dienstdoende vrijwilligers tekenen voor een geldige CTB op een intekenlijst. 
 • Kerk: de organisator checkt de CTB van de dienstdoende vrijwilligers

     

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 01 december 2021 09:12