Koffie drinken ná de dienst

Eindelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten! Eindelijk is er weer koffie voor de kerkgangers!
Met ingang van zondag 20 juni wordt er weer koffie geschonken. Er zijn echter (nog) wel een aantal randvoorwaarden:

  • koffiedrinken is buiten achter de kerk
  • de koffie wordt voor u ingeschonken
  • suiker, melk en koekjes op een aparte tafel
  • daarna METEEN doorlopen en niet blijven dralen bij uitgiftepunten
  • haal ALLEEN uw eigen koffie en niet voor een ander
  • de 1,5 meter afstand blijft van toepassing
  • volg de aanwijzingen van het personeel op

Wij hopen u na de dienst eindelijk in Zijn naam te kunnen begroeten!

Uw kerkenraad.