Per februari 2017 is mw. Femkje Volkers benoemd tot pastoraal werker van de Grote Kerk. Helaas is zij vlak na haar benoeming ziek geworden. Verwacht wordt dat dit enige tijd zal duren.
De kerkenraad zal zo spoedig mogelijk in vervanging voorzien.

Post voor Femkje kunt u verzenden naar de scriba.

NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

  • 1 juli, start expositie Jip Wijngaarden.
  • 26 juni, Maquette Grote Kerk te bezichtigen.
  • Op 4 juni, tijdens de dienst met Pinksteren is er weer gedoopt.

Lees verder

Kunst onder de toren

Kunst onder de toren

In de Grote Kerk en gebouw Irene exposeren: JIP WIJNGAARDEN en JOY ACHTER DE MOLEN-WINTER.

Lees verder

Grote Kerk 125 jaar

Grote Kerk 125 jaar

De KAARTVERKOOP voor BERGET LEWIS in september is gestart

Lees verder